Hírek és információk

Tájékoztatjuk Tisztelt látógatóinkat, hogy a SZABOLCS VOLÁN Zrt. beolvadással megszűnt!

A Volán társaságok szervezeti átalakításának folyamatában a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2015. január 15-én beolvadt az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. -be.

A beolvadással a három leánytársaság addigi formájában megszűnt, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. január 16-tól a felsorolt Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét.

A hivatalos információk a továbbiakban itt érhetők el: (http://www.emkk.hu »)

Új néven, változatlan feltételekkel várjuk tisztelt Utasainkat!

Tájékoztatjuk tisztelt Utasainkat, hogy a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2015. január 15-én beolvadt az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be. A beolvadással a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2015. január 15-ével megszűnt, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a felsorolt Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét.

Az átalakulás és a névváltozás tisztelt Utasainkat semmilyen teendővel nem terheli, a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében végzett közforgalmú menetrend szerinti és egyéb személyszállítási szolgáltatások - a jegyeken, bérletszelvényeken, számlákon, hirdetményeken stb. szereplő névtől eltekintve - változatlan feltételekkel, változatlan tarifákkal, menetrenddel és helyszíneken vehetők igénybe. A megszűnő társaságok honlapjai (www.borsodvolan.hu, www.hajduvolan.hu, www.szabolcsvolan.hu) egyelőre továbbra is frissülnek, tartalmazzák az aktuális utazási és egyéb információkat. A későbbiek során bekövetkező változásokról - honlap, elektronikus elérhetőségek stb. - folyamatosan tájékoztatást adunk.

Tisztelettel várjuk Utasainkat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. autóbuszjáratain!

Tájékoztatjuk tisztelt céges ügyfeleinket, hogy a 2015. január 15. után teljesített áruszállításokra és szolgáltatásokra vonatkozóan kizárólag az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. nevére szóló számlát és egyéb dokumentumot áll módunkban elfogadni. Kérjük továbbá, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére történő utalást mindig a társaság által kiállított számlán, vagy egyéb dokumentumon feltüntetett bankszámlára teljesítsék. Bármilyen, a fenti változással kapcsolatos kérdésre az emkk@emkk.hu e-mail-címen állunk az Önök rendelkezésére. Közreműködésüket, segítségüket köszönjük!

A Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. adatai:
Név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 70.sz.
Levelezési cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 70.sz.
Számlázási cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 70.sz.
Adószám: 24198440-2-05
Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500
Számlaszám: 10102718-52483400-01004003

2015. január 16.

Közzététel társaságaink egyesüléséről

Tisztelt Részvényeseink!

Mint Önök előtt is ismeretes, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság és a többségi tulajdonában álló három leánytársaság, a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a HAJDÚ VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. december 31-én beolvadással egyesül.

A 2013. évi CLXXVI. törvény 25.§ (4) bekezdése alapján honlapunkon biztosítjuk az átalakulási (egyesülési) terv és mellékletei ingyenes megismerhetőségét, letölthetőségét azzal, hogy azokat a társaságunk székhelyén írásban is megtekinthetik.

Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem kívánnak a jogutód társaság részvényesei lenni, úgy ezen szándékukat 2014. július 24-én 10 óráig leadott nyilatkozatukkal jelezhetik társaságunk székhelyén.

Az átalakuláshoz kapcsolódó tervet, melyet a független könyvvizsgáló auditált, a társaságok Felügyelőbizottsága megtárgyalta, ellenőrizte, és elfogadásra javasolta.

Nyíregyháza, 2014. június 23.

Dr. Sárközi György sk. vezérigazgató

Mellékletek

1.a. sz. melléklet BORSOD Volán Zrt. vagyonmrérleg tervezet »
1.b. sz. melléklet BORSOD Volán Zrt. vagyonleltár tervezet »
2.a. sz. melléklet HAJDÚ VOLÁN Zrt. vagyonmérleg tervezet »
2.b. sz. melléklet HAJDÚ VOLÁN Zrt. vagyonleltár tervezet »
3.a. sz. melléklet SZABOLCS VOLÁN Zrt. vagyonmérleg tervezet »
3.b. sz. melléklet SZABOLCS VOLÁN Zrt. vagyonleltár tervezet »
4.a. sz. melléklet ÉMKK Zrt. vagyonmérleg tervezet »
4.b. sz. melléklet ÉMKK Zrt. vagyonleltár tervezet »
5. sz. melléklet Kilépő tagok névsora »
6.a. sz. melléklet Jogutód vagyonmérleg tervezet »
6.b. sz. melléklet Jogutód vagyonleltár tervezet »
7. sz. melléklet Egyesülési szerződés tervezet »
8. sz. melléklet Alapszabaly »
9. sz. melléklet Részvény cserearány »
Átalakulási terv »
Független könyvvizsgálói jelentés 6. sz. melléklet »
Független könyvvizsgálói jelentés 06.23. »
Nyilatkozat beolvadás »
SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2011. évi beszámoló »
SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2012. évi beszámoló »
SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2013. évi beszámoló »
A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24.§ (2) bek. szerinti írásbeli beszámolója (Kivonat az egyesülési tervből) »

Tájékoztató az autóbusszal közlekedő utasok jogairól

Az Európai Unión belüli autóbuszos személyszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő utasok jogait a 2013. március 1-től érvényben lévő 181/2011/EU rendelet tartalmazza.

A rendelet a bárki által igénybe vehető menetrend szerinti járatokra vonatkozik, amennyiben az utas felszállási helye vagy a célállomás valamely tagállam területén található.

A rendelet meghatározott cikkeiben foglaltak alól a 213/2012. (VII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a tagállamok mentességet kaphatnak a rendelet alkalmazásának időpontjától számított legfeljebb négyéves időtartamra.

A 2013. március 1-től a kötelezően alkalmazandó utasjogokat és feltételeket az alábbiakban foglaljuk össze. részletek

Első ajtón történő felszállás

Tisztelt Utasaink !
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közlekedési és Városüzemeltetési Bizottsága egyetértésével a helyi autóbuszjáratokon következetesen alkalmazni kívánjuk az első ajtós felszállási rendet. részletek