Hírek és információk

MINŐSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, modern forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerrel

Menetrendi értesítő

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. május 1-től, kezdve a
4259 Kisvárda - Aranyosapáti - Vásárosnamény
4261 Kisvárda - Szabolcsbáka - Vásárosnamény - [ Mátészalka ]
autóbuszvonalakon a menetrend változik. tovább »

Bérlet érvényességi idő meghosszabítása

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a társaságunk helyközi autóbusz járataira megváltott 2014. április 1-től érvényes havi bérletek és a 2014. április 19-től érvényes félhavi bérletek érvényességi ideje 2014. május 7-én 24.00 óráig meghosszabbításra került. pdf »

Hirdetmény

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. 8/2013. (VII.27.) sz. közgyűlési határozatával elhatározta a nyomdai úton előállított dolgozói részvények átalakítását dematerializált törzsrészvénnyé. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) vonatkozó rendelkezései szerint az átalakításra érvényesen be nem nyújtott dolgozói részvények átalakítása során keletkeztetett dematerializált törzsrészvények értékesítése teljes körűen megtörtént a Tpt. vonatkozó rendelkezései szerint. tovább »

Tájékoztatás a menetrendi naptárról

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a SZABOLCS VOLÁN Zrt. a húsvéti ünnepek, a tavaszi tanítási szünet valamint a munka ünnepe körüli időszakban a helyközi és helyi autóbuszjáratait az alábbi menetrendi naptár szerint közlekedteti: tovább »

Tájékoztatás megállóhely megszűnéséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a Nyíregyháza, Tiszavasvári út 25. elnevezésű helyi autóbusz megállóhely 2014. április 1-től megszűnik.

A megállóhelyet érintő 23, 23G autóbuszjáratok április 1-től, kezdve a Tiszavasvári út - Rozsnyó utca kereszteződés közelében található Nyíregyháza, Tiszavasvári út elnevezésű helyközi/helyi megállóhelyen állnak meg. tovább »

Menetrendi értesítő

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a vasúti menetrend változása miatt a csatlakozások biztosítása érdekében 2014. március 23-tól, kezdve a
4204 Nyírbogdány - Demecser - Székely
4231 Nyíregyháza - Újfehértó - Érpatak
autóbuszvonalakon a menetrend változik. tovább »

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. március 23-tól, kezdve a
4251 Kisvárda - Szabolcsveresmart
4301 Vásárosnamény - Tiszaadony - Lónya
autóbuszvonalakon a menetrend változik. tovább »

Tájékoztatás a menetrendi naptárról

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága, a SZABOLCS VOLÁN Zrt. a március 15-i nemzeti ünnep körüli időszakban a helyközi és helyi autóbuszjáratait az alábbi menetrendi naptár szerint közlekedteti: tovább »

Menetrendi értesítő

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a vasúti menetrend változása miatt a csatlakozások biztosítása érdekében 2014. március 3-tól, kezdve a
4204 Nyírbogdány - Demecser - Székely
4231 Nyíregyháza - Újfehértó - Érpatak
autóbuszvonalakon a menetrend változik. tovább »

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. március 3-tól, kezdve a
4240 Tiszadob - Tiszalök - Tiszavasvári - Nyíregyháza
autóbuszvonalakon a menetrend változik. tovább »

Tájékoztató az autóbusszal közlekedő utasok jogairól

Az Európai Unión belüli autóbuszos személyszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő utasok jogait a 2013. március 1-től érvényben lévő 181/2011/EU rendelet tartalmazza.

A rendelet a bárki által igénybe vehető menetrend szerinti járatokra vonatkozik, amennyiben az utas felszállási helye vagy a célállomás valamely tagállam területén található.

A rendelet meghatározott cikkeiben foglaltak alól a 213/2012. (VII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a tagállamok mentességet kaphatnak a rendelet alkalmazásának időpontjától számított legfeljebb négyéves időtartamra.

A 2013. március 1-től a kötelezően alkalmazandó utasjogokat és feltételeket az alábbiakban foglaljuk össze. részletek

Adószám-változás

Tájékoztatjuk Tisztelt Vevőinket, Szállítóinkat és Partnereinket, hogy társaságunk átkerült az Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóigazgatóságának illetékességébe, mely miatt az adószámunk megváltozott. Az új adószám: 11244493-2-15

Tanulók utazási kedvezményének igazolása

A tanuló utazási kedvezményével kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Oktatási Hivatala által megküldött levél alapján 2012. szeptember 1-étől az új típusú tanulói és hallgatói jogviszony igazolására szolgáló - az ideiglenes diákigazolványt felváltó - iratmintát (Igazolást) fogadjuk el. (1. sz. melléklet) tovább

Tisztelt Utasaink!

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés és a helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapításáról szóló 70/2000. (2001.I.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7 §-ban kapott felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: tovább

Közérdekű információk

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII.29.) Korm. rendeletben meghatározott adatokat, valamennyi az MNV Zrt. rábízott vagyoni körébe tartozó gazdasági társaságnak honlapjukon közzé kell tennie. tovább

Első ajtón történő felszállás

Tisztelt Utasaink !
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közlekedési és Városüzemeltetési Bizottsága egyetértésével a helyi autóbuszjáratokon következetesen alkalmazni kívánjuk az első ajtós felszállási rendet. részletek

Utasaink kérdezik:
Hány napra érvényes az úgynevezett 30 napos bérlet?

A belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti személyszállítás díjairól szóló 48/2007 (IV. 26.) GKM rendelet 3. §. (4) bekezdése szerint a 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható és a kezdőnapon 0 órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24 óráig jogosít utazásra.

A 30 napos bérlet fogalmának fenti meghatározása miatt a 28 napos hónap bármely napján megváltott, úgynevezett "30 napos bérlet" 28 napos érvényességű, a 30 napos hónapban megváltott 30 napos érvényességű és a 31 napos hónapban megváltott pedig 31 napos érvényességű.

A folyamatos érvényességgel egymás után megváltott 12 db 30 napos bérlet a teljes év 365 napjára érvényes utazási jogosultságot eredményez.

A 28 napos február hónapban váltott bérleteknél "elvesztett" két napot a rendszeresen bérletet váltó utasok visszakapják az év olyan hónapjaiban, amelyek 31 naposak.

SAJTÓANYAG A 30 napos autóbuszbérlet bevezetéséről

Az eddig érvényben lévő díjszabás szerint a havi autóbuszbérletek kizárólag naptári hónapokra voltak válthatók. A különböző bérletjegyek a naptári hónap, negyedév, vagy az év első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én 24,00 óráig voltak érvényesek. részletek

Tájékoztató 30 napos bérletek bevezetéséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a Megyei Jogú Város közgyűlése a 2008. május 26-i ülésen döntött arról, hogy 2008. június 1-től a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésben is bevezetésre kerül a 30 napos autóbusz bérlet. részletek

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a 4/2008.(II.29.) GKM rendelet alapján társaságunk 2008. május 1-től a menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuzs-közlekedés területén bevezeti a 30 napos bérletet mind a teljes árú, mind a kiemelt kedvezményű bérletek körében.

A havi bérlet a tárgyhónap 5.napjáig váltható és tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónapot követő hónap 5. napján 24 óráig érvényes.

A 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható és a kezdőnapon 0 órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24 óráig jogosít utazásra.

A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra előre váltható meg, a több hónapra előre megváltott 30 naos bérletek kiadása külön szelvényen történik.

Egyebekben a 30 napos bérletre a havi bérletre vonatkozó szabályok az irányadóak.

Tájékoztató

a bérletigazolványok és az igazolások ellenőrzéséről, vonalkóddal történő ellátásáról tovább

Értsítés cégnévváltozásról

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény 177. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a Szabolcs Volán Rt. cégneve megváltozott. A cégnévváltozást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 15-10-040111/151. sz. végzésével 2006. január 02-i hatállyal bejegyezte az alábbiak szerint:

A Társaság cégneve: SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: SZABOLCS VOLÁN Zrt.